Starptautiskā konferenču sērija “Kultūras Krustpunkti XV”

Pirmdiena, 1. novembris, 2021


01.11.2021 09:00

Informācija par pasākumu

No 1. līdz 5. novembrim Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) aicina tiešsaistē sekot līdzi konferenču sērijas “Kultūras Krustpunkti XV” notikumiem, kas reprezentēs LKA pētniecisko profilu, kā arī atklās dažādu starpdisciplināru un starp-institucionālu kultūras un mākslas pētnieku komandu un individuālu pētījumu tematus un galvenos rezultātus, tostarp Valsts pētījumu programmas projekta “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai” / CARD mērķus un pirmā gada darbības rezultātus. “Kultūras Krustpunktu” ietvaros notiks arī Latvijas valsts simtgades programmas noslēguma konference  “No pirmās uz nākamo simtgadi: veikums, pieredze un perspektīva” ar programmas novērtējuma rezultātu prezentāciju un kultūras sektora pārstāvju vērtējumiem par tādām tēmām kā radošas personas statuss, kultūrpolitikas akcenti jaunajās pamatnostādnēs un kultūras nozares attīstības perspektīvas.

Konferenču sērijas notikumi interesentiem būs skatāmi LKA sociālo mediju platformā Facebook (https://www.facebook.com/LKAkademija) un Youtube kanālā (https://www.youtube.com/LKAkademija).

 

1. novembrī plkst. 10.00–17.00, konferenču sērijas “Kultūras Krustpunkti XV” atklāšanas notikumā, Kultūras ministrijas Valsts pētījumu programmas projekta “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai” / CARD partneri – LKA, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA), Latvijas Mākslas akadēmija (LMA), Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts – sniegs ieskatu programmas apakšprojektu tēmu daudzveidībā, kā arī iepazīstinās ar pirmajā programmas īstenošanas gadā tapušajiem pētījumiem un iezīmēs turpmākās ieceres.  Konferencē tiks meklētas atbildes uz tādiem jautājumiem kā – Kas ir kultūras ekosistēma, kā pētīt kultūras un radošo sektoru, kāpēc jāpēta kultūras un mākslas vēsture, kādus nozīmīgus resursus sniedz atmiņas institūcijas? Noslēgumā uz diskusiju tiks aicināti mākslas augstskolu studējošie, lai dalītos pieredzē un ieguvumos, iesaistoties pētnieciskajā darbā. Darba valoda – latviešu.

Liela uzmanība Valsts pētījumu programmā tiek pievērsta mākslas un pētniecības sinerģijai, ikvienam interesentam, iepriekš reģistrējoties, ir iespēja pieteikties bezmaksas operfilmas "Baņuta" tiešsaistes seansam 1.novembrī. Reģistrēties iespējams līdz 29. oktobra plkst. 23.59, aizpildot tiešsaistes formu: https://ej.uz/operfilmabanuta. Saite uz filmas seansu tiks izsūtīta 1. novembrī līdz plkst. 10.00, operfilma būs pieejama no plkst. 10.00 līdz 23.00.

 

Ar visu konferenču sērijas programmu var iepazīties šeit:

 

 

 

Konference organizēta un konferences materiāli izstrādāti Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta “Latvijas Kultūras akadēmijas zinātniskās darbības attīstība”, Nr.1.1.1.5/18/I/017 un Kultūras ministrijas Valsts pētījumu programmas projekta “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai” (Nr. VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003) ar Latvijas Zinātnes padomes atbalstu ietvaros. Konferencē tiek prezentēti arī vairāki pētījumi, kas atbalstīti Fundamentālo un lietišķo pētījumu (FLPP) programmā, ko finansē Latvijas Zinātnes padome.

Konferenci organizē LKA Zinātniskās pētniecības centrs. Konferences  sadarbības partneri: Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Latvijas valsts simtgades birojs, Latvijas Mākslas akadēmija, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts.