Informācijas diena Latvijas Kultūras akadēmijā

Sestdiena, 18. marts, 2017


18.03.2017 12:00

Informācija par pasākumu

2017. gada 18. martā, sestdien, no plkst. 12:00 līdz 15:30 (Ierašanās un reģistrēšanās no 11:00 līdz 12:00) Latvijas Kultūras akadēmijā (Ludzas ielā 24) notiks Informācijas diena. Aicināts ir ikviens, kurš vēlas noskaidrot visu par studijām, uzņemšanu un iestājpārbaudījumu norisi Latvijas Kultūras akadēmijā (LKA) bakalaura, maģistra un doktora studijās 2017. gadā. Informācijas dienas apmeklētājiem varēs uzzināt, kādās studiju programmās iespējams uzsākt studijas un kādas ir prasības iestājpārbaudījumos.

2017. studiju gadā LKA tiks uzņemti studējošie šādās bakalaura programmas apakšprogrammās:

  • Dramatiskā teātra aktiera māksla;
  • Dramatiskā teātra režijas māksla;
  • Kultūras un mākslu studijas;
  • Kultūras socioloģija un menedžments;
  • Starpkultūru sakari: Latvija – Itālija;
  • Starpkultūru sakari: Latvija – Nīderlande / Vācija.

2017. gadā Latvijas Kultūras akadēmija kopā ar Rīgas Tehnisko universitāti ir iesniegušas licencēšanai un plāno uzņemt studējošos jaunā kopīgā trīsgadīgā bakalaura akadēmiskajā studiju programmā “Radošās industrijas”. Programmas mērķis ir sagatavot speciālistus darbam radošajās industrijās (arhitektūra, dizains, kino, izpildītājmāksla, vizuālā māksla, mūzika, izdevējdarbība, televīzija, radio un interaktīvie mediji, reklāma, datorspēles un interaktīvās programmatūras, izklaide u.c.) – dažādos nozares uzņēmumos un dažādās uzņēmējdarbības formās, ar padziļinātu izpratni par kultūras un mākslas procesiem, kā arī uzņēmējdarbības vadības pamatiem, un vēlmi sekmēt radošo industriju ekonomisko izaugsmi. Radošās industrijas strauji attīstās visā pasaulē un arī Latvijā. Par jauno studiju programmu pastāstīs LKA programmas direktore Agnese Hermane un RTU Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūta direktore Elīna Gaile-Sarkane.

Apakšprogrammā “Dramatiskā teātra aktiera māksla” 2017. gadā konkursu LKA organizēs sadarbībā ar Valmieras Drāmas teātri. Sākot ar studiju otro gadu, studiju process cikliski tiks organizēts Valmieras Drāmas teātrī, teātra profesionāļu vadībā iestudējot kursa darbus un bakalaura izrādes. Tāpat 2017. gadā studējošie tiks uzņemti apakšprogrammā “Dramatiskā teātra režijas māksla”, studiju procesā topošajiem režisoriem nodrošinot teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas darbam teātrī, aptverot dažādu virzienu un žanru izrāžu iestudēšanu.

Plašs redzesloks un daudzpusīgas zināšanas, spēja analītiski vērtēt, būt atvērtiem un radošiem – šādas kvalitātes mūsdienās tiek prasītas no jebkuras jomas speciālista ne tikai kultūras un radošo industriju sektorā. LKA bakalaura apakšprogrammā “Kultūras un mākslu studijas” topošajiem studentiem tiks piedāvātas praktiskas iemaņas kultūras norišu organizēšanā, dažādu kultūras un mākslas jomu teorētiska un radoša apguve, studējošā analītisko spēju izkopšana.

Darba tirgū arvien vairāk pieaug pieprasījums pēc speciālistiem ar kultūras sociologu un kultūras menedžeru zināšanām un prasmēm: īstenot un vadīt starptautiska un vietēja mēroga kultūras organizācijas un projektus, kā arī radošas komerciālas un nekomerciālas iniciatīvas; vākt un apkopot datus, kas nepieciešami kultūras organizāciju mārketingam, analizēt, strukturēt un izmantot argumentācijā dažādas datu kopas par sabiedrības un kultūras dzīves norisēm; organizēt un producēt kultūras pasākumus – izrādes, koncertus, izstādes, festivālus un citas radošas izpausmes; īstenot uzņēmējdarbību kultūras un radošo industriju sektorā. Šāda veida zināšanas un prasmes topošie studenti iegūs bakalaura apakšprogrammā “Kultūras socioloģija un menedžments”, turklāt jau pirmajos studiju gados studentiem ir iespēja līdzdarboties LKA Zinātniskas pētniecības centra veiktajos pētījumos.

2017. gadā LKA aicina pieteikties studijām un iegūt humanitāro zinātņu bakalaura grādu mākslās starpkultūru studijās šādās specializācijās: “Latvija – Itālija” un “Latvija – Nīderlande / Vācija”. Lai uzsāktu studijas, nav nepieciešamas itāļu, vācu vai nīderlandiešu valodas priekšzināšanas! Vēstniecības, starptautiskās organizācijas, valsts iestādes, ārzemju firmu pārstāvniecības Latvijā, tulkošana, tūrisms – tās ir tikai dažas no jomām, kurās varēs strādāt apakšprogrammas absolventi. Absolventu konkurētspēju dažādās situācijās nodrošinās ne tikai studijās apgūtas analīzes un sintēzes prasmes, bet gan spēja tās apvienot ar svešvalodu zināšanām un īpašo prasmi risināt starpkultūru komunikācijas situācijas.  

Maģistra līmeņa studijās 2017. gadā notiks studējošo uzņemšana šādās programmas “Mākslas” apakšprogrammās:

  • Kultūras un starpkultūru studijas;
  • Kultūras menedžments un radošās industrijas;
  • Teātra māksla (specializācijas: Teātra režija);
  • Starptautiskais mediju un kultūras menedžments (studijas vācu valodā).

Tāpat studējošie tiek uzņemti doktora studiju programmā “Kultūras teorija”.

Klātienē iepazīstoties ar pasniedzējiem, studiju procesu un studējošo pašpārvaldi, LKA Informācijas dienā piedāvās izbaudīt radošo atmosfēru un vidi, kas piesaista talantīgus cilvēkus no visas Latvijas iegūt augstāko izglītību tieši LKA. Piedaloties radošajās orientēšanās sacensībās, Informācijas dienas apmeklētāji varēs laimēt balvas un uzzināt interesantas lietas par LKA, tās personībām un nozīmīgākajiem notikumiem. “Sarunās aizskatuvē” apmeklētājiem būs iespēja satikt studentus, kas dalīsies savā pieredzē par studijām, starptautisko mobilitāti studijās ERASMUS+ programmā, prakses iespējām un Akadēmijas vidi. LKA studentu pašpārvaldes sarunu stūrī būs iespēja vairāk uzzināt par kultūras un mūzikas festivālu “Valpurģi”, kas LKA norisināsies 28. aprīlī.  Reģistrēšanās laikā, no plkst. 11:00 līdz 12:00, zālē tiks demonstrēts video no izrādes “Sapnis vasaras naktī” mēģinājuma procesa, ko 4. kursa studenti iestudēja režisora Elmāra Seņkova vadībā 2016. gada rudenī Latvijas Nacionālajā teātrī.

 

SĀC SAVU RAOŠO LIDOJUMU LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJĀ!