ZIŅAS

Publicēts mākslas un pētniecības sinerģijai veltīts LKA zinātnisko rakstu krājums “Culture Crossroads Vol. 22”

25.09.2023

Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un mākslu institūts sadarbībā ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju un Latvijas Mākslas akadēmiju publicējis jaunu zinātnisko rakstu krājumu angļu valodā “Culture Crossroads Vol. 22”, kas veltīts mākslā balstītai pētniecībai.

Krājums sevī ietver plaša starptautisku autoru kolektīva rakstus, kas vērš uzmanību uz un analizē dažādus teorētiskos, metodoloģiskos un praktiskos mākslā balstītas pētniecības aspektus gan mūzikā, gan vizuālajā un performanču mākslā. Raksti balstīti valsts pētījumu programmas “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai” ietvaros notikušajā starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Artistic research. Various areas, approaches, and experiences” nolasītajos referātos un būs saistoši gan sociālo un humanitāro zinātņu pētniekiem, gan dažādu mākslas nozaru pārstāvjiem, lai iepazītos ar daudzpusīgām un radošām pieejām mākslas un pētniecības sinerģijas veidošanā.

Ar “Culture Crossroads Vol. 22” publicētajiem rakstiem iespējams iepazīties: https://culturecrossroads.lv/index.php/cc/issue/view/26

“Culture Crossroads” ir zinātniski recenzēts, starptautisks zinātnisko rakstu krājums, kas tiek izdots tikai elektroniskā formātā. Tas ir indeksēts SCOPUS, EBSCO, ERIH PLUS, ULRICH'S un CEEOL datubāzēs.