ZIŅAS

Konferencē “Mākslinieku un radošo personu nodarbinātība un statuss" prezentēs EK ziņojuma rezultātus par radošo profesiju pārstāvju nodarbinātības problemātiku

19.10.2023

21.oktobrī plkst. 10.00 Latvijas Radošo savienību padomes organizētajā starptautiskajā konferencē “Mākslinieku un radošo personu nodarbinātība un statuss” Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) pētniece Ieva Zemīte prezentēs ziņojumu, ko divu gadu garumā (2021–2023) izstrādāja Eiropas komisijas dalībvalstu ekspertu darba grupa atvērtās koordinācijas metodes (AKM) jautājumos par “Mākslinieku un kultūras un radošo profesiju pārstāvju statusu un darba nosacījumiem”. Latviju darbā grupā pārstāvēja LKA pētniece Ieva Zemīte un ar Daina Fromholde no Labklājības ministrijas. Konferences ietvaros plānota diskusija ar Baltijas valstu kolēģiem par Eiropas komisijas ziņojuma rezultātiem un aktuālo situāciju katrā valstī.

Izstrādātais ziņojums sniedz informētību par valdības pasākumiem, to pārredzamību un salīdzināmību, kuri atbalsta māksliniekus un kultūras un radošo profesiju pārstāvjus. Tas var būt pagrieziena punkts un, pamatojoties uz Eiropas mēroga tīkla organizāciju līdzšinējo darbu, var palīdzēt veidot labāku un uz informāciju balstītu politiku. Ziņojuma mērķis nav virzīt vienu konkrētu risinājumu kā ideālu, bet gan sniegt pārskatu par dažādiem pasākumiem un sistēmām. Ziņojumā eksperti sniedz labas prakses piemērus turpmākai politikas apguves un attīstības sekmēšanai, kā arī politikas ieteikumus.

Saskaņā ar AKM grupas pilnvarām ziņojuma konstatējumi un tajā sniegtie ieteikumi ir vērsti uz četrām galvenajām jomām: mākslinieka statuss un sociālais nodrošinājums, taisnīga prakse, prasmes un mūžizglītība, mākslinieciskās izpausmes brīvība.

Pārdomās un diskusijās tika iekļauti tādi starpnozaru temati kā pārrobežu mobilitāte, ar dzimumu saistīti jautājumi un daudzveidība, digitālā un zaļā pārkārtošanās un Covid-19 krīzes laikā gūtā pieredze.

Iepazīties ar ziņojumu