ZIŅAS

Īstenots pētījums par Valsts Kultūrkapitāla fonda kultūras nozaru finansēšanu

14.01.2016

Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) Zinātniskās pētniecības centrs sadarbībā ar SIA “Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija” 2015. gada rudenī īstenoja pētījumu par Valsts Kultūrkapitāla fonda kultūras nozaru finansējuma sadalījumu. Pētījums ir tapis pēc Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) pasūtījuma.

Pētījuma mērķis ir izvērtēt līdzšinējo VKKF kultūras nozaru finansējuma sadalījumu, skatot to plašākā nozarēm pieejamā un izmantojamā finansējuma griezumā, un novērtēt tā mērķtiecīgumu un atbilstību VKKF likumā noteiktajam mērķim. Pētījuma ietvaros tika veikta vispusīga VKKF darbības kultūras nozaru finansēšanā izpēte – apzināta kultūras nozaru dalībnieku struktūra, pieejamie finansējuma avoti un apjoms, detalizēti vērtēts VKKF finansējuma piešķiršanas process, izvērtēts sniegtā atbalsta mērķtiecīgums nozaru finansēšanas politikā, analizēta ārvalstu pieredze kultūras nozaru finansēšanā u.c.

Pētījuma dati un informācija liecina, ka kultūras nozaru finansēšanā šobrīd pastāv daudzi būtiski izaicinājumi – gan attiecībā uz finansēto projektu un aktivitāšu efektivitātes un rezultatīvo rādītāju noteikšanu un izvērtēšanu, gan finansējuma apjoma sadali starp nozarēm, gan finansējuma piešķiršanas kritērijiem u.c. aspektiem. Lai gan pētījuma galvenā tēma bija saistīta ar finansējuma sadali starp nozarēm, tā gaitā apkopotie nozaru pārstāvju viedokļi liecina, ka šo jautājumu nevar skatīt atrauti no kopējā finansējuma piešķiršanas procesa. Tādēļ pētījuma autori izstrādājuši trīs iespējamos VKKF attīstības modeļus, katrs no tiem iekļauj dažādus vidējā un ilgtermiņā nepieciešamus un iespējamus kultūras nozaru finansēšanas modeļu uzlabojumus.

Pētījuma darba grupā strādāja LKA prorektore zinātniskajā darbā asoc.prof. Anda Laķe, LKA Zinātniskās pētniecības centra pētnieces Baiba Tjarve un Agnese Hermane, ekonometrists Uldis Spuriņš un pētnieks Gints Klāsons, kā arī LKA studenti.

Pētījums pieejams VKKF mājaslapā: http://www.vkkf.lv/#2727