ZIŅAS

21. augustā sāksies uzņemšana studijām Latvijas Kultūras akadēmijas doktorantūrā

14.08.2023

No 21. līdz 25. augustam Latvijas Kultūras akadēmija organizē uzņemšanu akadēmiskajā doktora studiju programmā "Mākslas" (apakšprogramma – “Kultūras teorija”) un Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA), Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas un Latvijas Mākslas akadēmijas kopīgās profesionālās doktora studiju programmas mākslās "Mākslas" apakšprogrammā "Audiovizuālā māksla, teātris un laikmetīgā deja". Pieteikšanās studijām LKA doktorantūrā notiks elektroniski platformā https://uznemsana.lka.edu.lv/, sākot no 21.augusta plkst. 9.00.

LKA ir vienīgā augstskola Latvijā, kas piedāvā iegūt zinātnisko doktora grādu (Ph. D.) mūzikas, vizuālās mākslas un arhitektūras zinātņu nozarē kultūras teorijas apakšnozarē vai zinātnisko doktora grādu (Ph. D.) radošās industrijas zinātņu nozarē. LKA akadēmiskās doktora studiju programmas prioritāte ir kultūras un mākslas procesu pētījumi, tai skaitā starpdisciplinaritātes kā izpētes metodoloģijas attīstība. LKA doktora studiju programma rosina izstrādāt jaunas pētniecības jomas, kas ļauj vērtēt gan kultūras vēstures attīstību, gan aktuālās kultūras norises un tādējādi spēj ietekmēt humanitāro un mākslas zinātņu, kā arī to izpratnes attīstību gan Latvijā, gan starptautiskā mērogā.

Profesionālā doktora studiju programma mākslās "Mākslas" Latvijas un arī pasaules kontekstā ir unikāla – tā, sadarbojoties trīs Latvijas mākslu augstskolām, ir veidota kā izteikti starpdisciplināra programma, kas aptver vairākas specifiskas mākslinieciskās jomas. Programmai ir trīs apakšprogrammas: “Audiovizuālā māksla, teātris un laikmetīgā deja” (īsteno LKA), “Mūzika un skatuves māksla” (īsteno JVLMA), “Vizuālā māksla un dizains” (īsteno LMA). Studijām profesionālajā doktora programmā var pieteikties augsta līmeņa mākslas jomu profesionāļi, kuriem atbilstoši izvēlētajai mākslinieciskajai jomai ir humanitāro zinātņu maģistra grāds vai maģistra grāds sociālajās zinātnēs, vai tam pielīdzināma augstākā izglītība, vai arī profesionālais maģistra grāds mūzikā vai horeogrāfijā.

Lai pretendētu uz studiju vietu LKA doktorantūrā, reflektantiem jāpiedalās iestājpārbaudījumā “Pārrunas”: akadēmiskajai doktorantūrai pārrunas plānotas 29. augustā plkst. 10.00, profesionālajai doktorantūrai – 30. augustā plkst. 10.00. Iestājpārbaudījumi norisināsies klātienē, Ludzas ielā 24.

Doktorantūras interesentiem pieejamas individuālas konsultācijas ar LKA doktorantūras programmu vadītāju Ingu Pērkoni, iepriekš saskaņojot laiku, rakstot uz e-pastu: hickoks@inbox.lv.

Vairāk par pieteikšanos studijām LKA doktorantūrā: https://lka.edu.lv/lv/gribu-studet-akademija/studijas/doktora-studijas/.