Ance Kristāla

Lektore

Apraksts

Ance Kristāla 2017. gadā absolvējusi Latvijas Kultūras akadēmijas bakalaura studiju apakšprogrammu “Kultūras socioloģija un menedžments”, savukārt iegūtās zināšanas tālāk papildinājusi Latvijas Universitātes maģistra studiju programmā “Socioloģija”, izstrādājot maģistra darbu sadarbībā ar dzejniekiem, pētot dažādas identitātes pazīmes un to diskriminācijas iespējas.

Paralēli maģistrantūras studijām uzsākusi darbu LKA Zinātniskās pētniecības centrā kā zinātniskā asistente, bet pēc absolvēšanas arī kā vieslektore.

Vērā ņemama lietišķo pētījumu pieredze gūta jau bakalaura studiju laikā, piedaloties lauka darbā, taču kā nozīmīgākos lietišķos pētījumus, kuros ņemta dalība, atzīmē, Kultūras ministrijas pasūtītos pētījumus par iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” izpēti – “Latvijas valsts simtgades programmas Iniciatīvas "Latvijas skolas soma" sagatavošanas un ieviešanas process” 2018. gadā un “Programmas "Latvijas skolas soma" satura izvēles un ieviešanas novērtējums 2019.gadā”, kas īstenots 2020.gadā. Kā vienlīdz nozīmīga atzīmējama dalība darba grupā pētījumā “Latvijas valsts simtgades programmas īstenošanas ietekmes izvērtējums par periodu no 2015. gada 1.janvāra līdz 2018. gada”. Akadēmisko pētījumu laukā šobrīd kopā ar kolēģiem pēta Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma kopienas FLPP projekta “Kopienu līdzdalība kultūras mantojuma pārvaldībā: prakses, attīstība un izaicinājumi” ietvaros.

Ance Kristāla savu pētniecisko interesi saista ar visai plašu tēmu loku - kultūras un mākslas socioloģiju, mākslās balstītu pētniecību, dzimtes, rases un seksualitātes  studijām, sociālo nevienlīdzību un iekļaušanu, globalizāciju, ilgtspējīgo attīstību un arī ēdiena socioloģiju.

Lekciju kursi: Kultūras un mākslas socioloģija, Mākslas socioloģija, Cultural Sociology (Erasmus), Ievads zinātniskajā darbā (kopā ar A.Laķi un Juri Goldmani), Pētniecības metodes un akadēmiskā rakstīšana (kopā ar A.Laķi un Juri Goldmani), Sociālo pētījumu process un metodes (kopā ar A.Laķi).

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Kultūras un mākslu studijas Uzņemšana katru gadu
Kultūras socioloģija un menedžments Nākamā uzņemšana 2023.gadā
Radošās industrijas Uzņemšana katru gadu
Kultūras menedžments Uzņemšana katru gadu
Radošās industrijas un izaugsmes menedžments Uzņemšana katru gadu / studiju valoda - angļu / latviešu