Kultūras un mākslu institūts

Jānis Meinerts

Zinātniskais asistents

Jānis Meinerts ir arheologs, ieguvis maģistra grādu vēsturē Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē (2021) izstrādājot pētījumu par Āraišu un Bricu ezermītņu apkārtņu telpisko struktūru vidējā un vēlajā dzelzs laikmetā. Kopš 2020. g. Jānis darbojas Latvijas kultūras akadēmijas Kultūras un mākslu institūta īstenotajos nacionālā mēroga projektos saistībā ar jaunatklāto pilskalnu aprobēšanu zinātniskajā vidē, to vietas un nozīmes skaidrošanu mūsdienu sabiedrībā un senajā arheoloģiskajā ainavā.


Jāņa zinātniskās intereses ir saistītas ar arheoloģiskajām senvietām, to lomu senajā apdzīvotības struktūrā un simbolisko nozīmi gan senajos, gan mūsdienu priekšstatos. Viens no Jāņa darbības virzieniem ir moderno tehnoloģiju izmantojums arheoloģiskā materiāla interpretācijā un prezentācijā – ģeotelpisko informācijas sitēmu izmantojums, reljefa 3D modelēšana no LIDAR datiem. Laikā no 2015. līdz 2023. gadam strādājis Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē ar dažāda veida jautājumiem saistītiem ar arheoloģiskā mantojuma aizsardzību un zemūdens kultūrvēsturisko mantojumu. Kopš 2023. gada strādā Āraišu arheoloģiskajā parkā, kur nodarbojas ar jautājumiem saistītiem ar Āraišu ezermītni, tās rekonstrukciju un citiem iekšzemes zemūdens arheoloģiskā mantojuma objektiem.

 

Pētījumu projekti 2020.-2023.

Pētījuma veids

Pētījuma nosaukums, nr.

Projekta īstenošanas laiks

Finansētājs

Loma projektā

FLPP

Pilskalnu jaunatklājumi Latvijā 2018.-2021.gadā: kultūrvēsturiskā nozīmība

(Nr. Izp2020/-0078)

01.12.2020.– 31.12.2021.

Latvijas Zinātnes padome

Izpildītājs

VPP

Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra un vide

(Nr. VPP-LETONIKA-2021/1-0008)

20.12.2021.–19.12.2024.

Latvijas Zinātnes padome

Izpildītājs

 

Citas ar pētniecību saistītas aktivitātes

Jānis Meinerts ir aktīvs Latvijas Arheologu biedrības biedrs. Regulāri uzstājas dažādās Latvijas un starptautiskās zinātniskās konferencēs un populārzinātniskos pasākumos ar referātiem par arheoloģisko kultūras mantojumu, zemūdens arheoloģijas tēmām un ainavu arheoloģijas pētījumiem. Kā autors sagatavo rakstus Nacionālajai enciklopēdijai par arheoloģiskajām senvietām un ar zemūdens arheoloģiju saistītiem jautājumiem.

 

Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības

-

 

Pētnieka identifikācijas kods (-i)

-

 

Nozīmīgākās akadēmiskās publikācijas

Kalniņš, M., Meinerts, J., Urtāns, J. Arheoloģisko senvietu jaunatklājumi. Arheologu pētījumi Latvijā 2020.-2021. gadā. Rīga: NT Klasika, 2022. 176.-181. lpp.

Meinerts, J. LIDAR un jaunu pilskalnu atklāšana Latvijā. Krustpunkti: kultūras un mākslas pētījumi. Zinātnisko rakstu krājums 2022. Rīga: Latvijas Kultūras akadēmija, 2022. 149.-159. lpp.

 

Papildu informācija

-

 

Epasts saziņai

janis.meinerts [at] lka.edu.lv