ZIŅAS

Pirmo reizi LKA pasniegs profesora Pētera Laķa Jaunā zinātnieka balvu

27.06.2023

Godinot profesora Pētera Laķa ieguldījumu Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) dibināšanā un attīstībā, veicinot bakalaura studiju līmeņa studējošo interesi par zinātnisko pētniecību, atbalstot studējošo iesaisti LKA akadēmiskās un lietišķās pētniecības aktivitātēs, LKA izlaidumā, 27. jūnijā, pirmo reizi tiks pasniegta profesora Pētera Laķa Jaunā zinātnieka balva.

Pirmā profesora Pētera Laķa Jaunā zinātnieka balva 500 eiro apmērā tiks pasniegta bakalaura studiju programmas “Mākslas” apakšprogrammas “Kultūras socioloģijas un menedžmenta” 4. kursa studentei Lotei Katrīnai Cērpai par ieguldījumu LKA īstenotajās pētnieciskajās aktivitātēs: iesaisti valsts pētījumu programmās, fundamentālo un lietišķo pētījumu projektos, LKA iekšējo pētījumu projektos, konferenču organizācijā un publikāciju izstrādē, kā arī izcili aizstāvētu bakalaura darbu “Materiālā kultūras mantojuma nozīme teritorijas ilgtspējīgā attīstībā. Laidu un Ķimales muižu gadījumu izpēte”.

Profesora Pētera Laķa jaunā zinātnieka balva nodibināta, lai veicinātu studējošo interesi par zinātnisko pētniecību, sekmētu interesi par starpdisciplināro pētniecību, celtu jauno zinātnieku zinātniskā darba prestižu, atbalstītu labākos bakalaura studiju līmeņa pētījumus, kā arī veicinātu studējošo iesaisti LKA akadēmiskajos un lietišķajos pētījumos.

Balva – sertifikāts un naudas prēmija tiks pasniegta LKA izlaidumā 27. jūnijā.