ZIŅAS

Latvijas Kultūras akadēmijas pētnieki saņem Latvijas Zinātņu akadēmijas atzinības rakstu par kolektīvo monogrāfiju

28.04.2023

27. aprīlī tika pasniegts Latvijas Zinātņu akadēmijas Atzinības raksts Latvijas Kultūras akadēmijas  pētniekiem par kolektīvo monogrāfiju  "Kultūras mantojuma kopienas: prakses, attīstība un izaicinājumi".  

Monogrāfijas zinātniskās redaktores ir Rūta Muktupāvela, Anda Laķe, Baiba Tjarve, bet autoru lokā ir Anita Vaivade, Valdis Muktupāvels, Kristīne Freiberga, Zane Grigoroviča,  Ance Kristāla,  Agnese Pašāne,  Agnese Karlsone, Dārta Anna Rubena, Katrīna Feldmane. Monogrāfijas māksliniece ir Kaiva Dreika. Monogrāfijā izmantoto empīrisko datu ieguvē piedalījās LKA Kultūras socioloģijas un menedžmenta studentes Katrīna Lote Cērpa, Sabīne Ozola, Amanda Bizauska, Anna Kučinska un Elza Rubīna.  Autoru kolektīvs pateicas visiem Latvijas iedzīvotājiem, kas ir iesaistīti dzīvā kultūras mantojuma kopšanā un sargā Latvijas kultūras kodu!

Kolektīvā monogrāfija ir Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un mākslu institūta pētnieku veikums, tapis Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas finansētas uz zinātnisko izcilību vērstas fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projekta ietvaros. Projekta mērķis bija izvērtēt pašreizējo situāciju attiecībā uz kultūras mantojuma un jo īpaši tā nemateriālās formas identificēšanas, pārmantošanas un pārvaldības specifiku Latvijā, izgaismojot mantojuma kopienu daudzveidību, to attīstības dinamiku un līdzdalības formu dažādību. Pētījuma gaitā bija svarīgi analizēt kultūras mantojuma kopienu iesaistes, līdzdalības un sadarbības prakses dinamiku Latvijas kultūras mantojuma politikas attīstības kontekstā, kā arī noteikt, kā šīs prakses sekmē daudzveidīgu nemateriālā kultūras mantojuma elementu atzīšanu un saglabāšanu.

Projekta sadarbības partneri – Latvijas Nacionālais kultūras centrs Signes Pujātes vadībā un UNESCO Latvijas Nacionālā komisija Baiba Moļnikas vadībā.