ZIŅAS

Kultūras akadēmijas studenti rezidencē Stāmerienā apkopos iedzīvotāju atmiņu stāstus un atdzīvinās tos performancēs

02.08.2023

Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) studējošie un docētāji iesaistījušies biedrības “tabureTE” un Stāmerienas pils iniciētā projektā “Dzīvie stāsti Stāmerienā”. Laikā no 7. līdz 13. augustam Stāmerienā norisināsies radošā rezidence, kuras laikā studenti rosinās Stāmerienas iedzīvotājus dalīties savās personīgajās atmiņās, komiskos atgadījumos un emocionālos notikumos, kas piedzīvoti, uzturoties pilī vai tās apkārtnē. Apkopotās dzīvesstāstu intervijas kļūs par iedvesmu jaunu performatīvu notikumu radīšanai, kas atdzīvinās Stāmerienas iedzīvotāju balsis un pieredzes, ļaujot dziļāk izprast pils kultūras mantojumu un cilvēkus, kas tajā uzturējušies.

Stāmerienas pils nes nozīmīgu vēsturisko un kultūras vērtību gan vietējai kopienai, gan plašākai sabiedrībai, pēdējos gados mērķtiecīgi paplašinot kultūras piedāvājumu, veidojot plašu saturu un piesaistot arvien vairāk apmeklētāju. Pils ēka laika gaitā ir pildījusi dažādas funkcijas (lauksaimniecības tehnikums, ciema padome, sovhozs), kļūstot par vairāku paaudžu Stāmerienas bijušo un esošo iedzīvotāju dzīves daļu. Daudzi vērtīgi stāsti un pieredzes saistībā ar Stāmerienas pili nav dokumentēti un dzīvo tikai cilvēku atmiņās.

Projekta “Dzīvie stāsti Stāmerienā” ietvaros LKA bakalaura studiju apakšprogrammu “Kultūras socioloģija un menedžments” un “Drāmas un teksta studijas” studējošie sarunās ar vietējiem iedzīvotājiem atklās un fiksēs viņu atmiņas. Tverot iedzīvotāju mutvārdu vēsturi, projekta mērķis ir vairot lokāli nozīmīga nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un veicināt pils nozīmes izpratni nākamajām paaudzēm. Lai nodrošinātu ilgtspējību šai iecerei, interviju ieraksti un transkripcijas tiks nodotas glabāšanā Stāmerienas pilij un Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejam.

Balstoties iegūtajos interviju materiālos, LKA “Drāmas un teksta studiju” programmas studenti veidos savas interpretācijas par pils vēsturi un Stāmerienas iedzīvotāju atmiņām, radot performatīvus uzstādījumus. Jaunrades darbu prezentācijas publiski būs iespējams noskatīties Stāmerienas pilī un tās apkārtnē rezidences noslēdzošajā dienā svētdien, 13. augustā plkst. 15.00. Par precīzāku pasākuma norisi aicinām sekot līdzi informācijai Stāmerienas pils, biedrības “tabureTE” vai Latvijas Kultūras akadēmijas sociālajos tīklos un mājas lapā. 

Studējošo darbu rezidencē atbalstīs LKA docētāji – socioloģijas lektore Ance Kristāla un dramaturģijas lektors Jānis Balodis –, kā arī dramaturģe un dzejniece Anna Belkovska.

Projektu “Dzīvie stāsti Stāmerienā” finansiāli atbalsta Vidzemes plānošanas reģions un Valsts kultūrkapitāla fonds, projekts tiek finansēts Latvijas Kultūras akadēmijas pētniecības projektu konkursa “Zinātniskās darbības attīstība Latvijas Kultūras akadēmijā” ietvaros.