ZIŅAS

Izsludināta Latvijas Kultūras akadēmijas projektu pieteikumu priekšatlase pēcdoktorantūras pētniecības atbalstam

23.09.2016

Latvijas Kultūras akadēmija  izsludina pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlasi darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” pētniecības pieteikumu atlases kārtas pētniecības pieteikumu iesniegšanai.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 23.09.2016. līdz 24.10.2016. plkst. 16.30

Pieteikuma iesniegšana: Ludzas iela 24, Rīga, 32.kab.

Rezultāti tiks publicēti LKA mājaslapā www.lka.edu.lv, kā arī paziņoti pieteikuma iesniedzējiem individuāli uz viņu pieteikumos norādītajām e-pasta adresēm.

Plašāka informācija un regulējošie dokumenti pieejami VIAA mājaslapā: http://viaa.gov.lv/lat/pecdoktoranturas_atbalsts/pecdoktorantura_apraksts/ .

 

Projekta dokumentācija 

 


Kontaktinformācija:

Ilze Beimane

LKA Komunikācijas un starptautiskās sadarbības dep. vad.

e-pasts: ilze.beimane@lka.edu.lv