ZIŅAS

Latvijas Kultūras akadēmija sadarbībā ar Latvijas Nacionālo vēstures muzeju un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju izstrādājusi "Apdraudēto Latvijas arheoloģisko senlietu katalogu"

21.07.2016

Latvijas Kultūras akadēmija, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, ar tiesību aizsardzības un citu kontrolējošo iestāžu konsultatīvo atbalstu, īstenoja pētniecisku projektu "Apdraudēto Latvijas arheoloģisko senlietu identifikācija un elektroniskā kataloga veidošana".

Projekta ietvaros tika  izstrādāts "Apdraudēto Latvijas arheoloģisko senlietu katalogs" (latviešu, angļu un krievu valodā). Kataloga izstrādes primārais mērķis ir sniegt palīdzību to Latvijas arheoloģisko senlietu identifikācijā, kuras biežāk tiek nelikumīgi iegūtas, nelikumīgi realizētas un izvestas ārpus Latvijas, taču Katalogu var izmantot arī citās aktivitātēs, piem., iepazīstinoties ar Latvijas arheoloģisko mantojumu, mācību un studiju procesā u.c.

Katalogs ir domāts Latvijas un ārvalstu kultūras priekšmetu komersantiem un pircējiem, kolekcionāriem, tiesību aizsardzības iestādēm, muzejiem un citām kultūras jomas organizācijām, nevalstiskām organizācijām, augstskolām un skolām, vēstures interesentiem, kā arī starptautiskām organizācijām, tūristiem un citām auditorijām.

Katalogu izstrādāja: Andris Kairišs, Latvijas Kultūras akadēmijas pieaicinātais pētnieks, projekta vadītājs; Alise Šulte, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājuma glabātāja, Sandra Zirne, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Arheoloģijas un vēstures daļas vadītāja, Egita Lūsēna, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Arheoloģijas un vēstures daļas speciāliste, prof. Dr. Juris Tālivaldis Urtāns, Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra vadošais pētnieks.

Projekts īstenots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Latvijas Kultūras akadēmijas finansiālu atbalstu.

  Ar pētījumu iespējams iepazīties šeit: http://www.lka.edu.lv/lv/petnieciba/petijumu-projekti/